Przestrzeganie zasad segregacji śmieci w Sopocie

2023-04-14

PAPIER I MAKULATURA > POJEMNIKI/WORKI NIEBIESKIE

WRZUCAJ:
gazety, magazyny, foldery,
papier biurowy i pakowy,
książki i zeszyty
tekturę i kartony,
torby papierowe oraz inne odpady papierowe
NIE WRZUCAJ:
zabrudzonego tłuszczem papieru np. opakowań po margarynie,
opakowań wielomateriałowych typu TetraPak (po napojach i mleku),
opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem itp.,
kalki technicznej i kopiującej,
zmieszanych odpadów komunalnych.

PLASTIK I METAL > POJEMNIKI/WORKI ŻÓŁTE

WRZUCAJ:
zgniecione i puste butelki po napojach np. PET,
zgniecione i puste pojemniki po chemii gospodarczej (środki czystości, szampony itp.),
nakrętki, zakrętki od słoików i butelek
folie opakowaniowe i worki foliowe,
plastikowe opakowania po wędlinach, owocach i warzywach,
aluminiowe i metalowe puszki po napojach i konserwach,
opakowania wielomateriałowe typu TetraPak (po napojach i mleku),
folia aluminiowa (opakowania po chipsach, kawie, wieczka po jogurtach i serkach,
drobne metale.
NIE WRZUCAJ:
butelek z zawartością,
tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, opakowań po lekach,
baterii,
zanieczyszczonych i mokrych folii,
opakowań i butelek po olejach, smarach, farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,
opakowań po środkach ochrony roślin,
sprzętu AGD i zabawek,
zmieszanych odpadów komunalnych.

SZKŁO > POJEMNIKI/WORKI ZIELONE

 

WRZUCAJ:
opakowania szklane po produktach:
spożywczych np. słoiki, butelki,
kosmetycznych,
chemicznych z gospodarstwa domowego
NIE WRZUCAJ:
ceramiki (porcelany stołowej, naczyń typu Arcoroc, doniczek itp.),
luster,
szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego) i szyb samochodowych,
szklanych opakowań farmaceutycznych, medycznych i laboratoryjnych,
opakowań z pozostałością zawartości.,
żarówek, świetlówek, kineskopów itp.
szkła kryształowego i naczyń żaroodpornych,
zmieszanych odpadów komunalnych.