Wynajem apartamentów w Trójmieście

ZNAJDŹ SWÓJ WYMARZONY NOCLEG BLISKO MORZA

.

ACCO RENT - 10 LAT DOŚWIADCZENIA W WYNAJMIE NIERUCHOMOŚCI TURYSTYCZNYCH

 

Nasze miesz­ka­nia i apar­ta­menty znaj­dują się w naj­lep­szych loka­li­za­cjach nadmor­skich Trój­mia­sta – Sopot, Gdańsk i Gdy­nia, co zapew­nia naszym gościom łatwy dostęp do atrak­cji tury­stycz­nych i udo­god­nień, takich jak plaże, sklepy i restau­ra­cje. 

ACCO RENT ofe­ruje wiele udo­god­nień, aby zapew­nić nie­za­po­mniany pobyt naszym gościom, takich jak wyna­jem samo­cho­dów, rowe­rów. Dodat­kowo, z myślą o wygo­dzie naszych klien­tów, orga­ni­zu­jemy wycieczki i zapew­niamy cate­ring na życze­nie. 

Zau­fa­nie naszych klien­tów i ich zado­wo­le­nie są dla nas prio­ry­te­tem, dla­tego dbamy o to, aby każdy pobyt w naszych nie­ru­cho­mo­ściach był nie tylko kom­for­towy, ale rów­nież bez­pieczny i dosto­so­wany do indy­wi­du­al­nych potrzeb. 

Nasz prio­ry­tet to zapew­nie­nie poczu­cia kom­fortu, kieru­jąc się myślą prze­wod­nią: Miłe Zakoń­cze­nie Dnia. 

ACCO RENT to całoroczne oraz średnioterminowe apartamenty, mieszkania znajdujące się w Trójmieście, wyposażone są w łazienki, aneksy kuchenne w pełni wyposażone, zlokalizowane nad morzem lub w jego pobliżu. Apartamenty oraz mieszkania w GdańskuSopocieGdyni są w bliskiej odległości od centrum miasta lub w ich samym sercu. Goście ACCO RENT otrzymują standard hotelowy: pościel, ręczniki hotelowe, darmowy Internet WiFi, a także pakiety startowe. Dodatkowo Goście mogą skorzystać z usług świadczonych przez naszych Partnerów. 

Aktualności

Bezpłatny, całodobowy parking w Sopocie

2023-04-30

Bezpłatny, całodobowy Eko parking na ponad 700 samochodów przy ERGO ARENIE, od 30 czerwca do 31 sierpnia. Zostaw auto na parkingu przyjedź do miasta meleksem.

10 miejsc, które musisz odwiedzić w Sopocie

2023-04-14

Sopot to jedno z najbardziej popularnych miejsc w Polsce, położone nad Morzem Bałtyckim. Jest to uzdrowisko oraz popularne miejsce turystyczne, znanym z pięknych plaż, deptaku Monte Cassino oraz molo, którego długość wynosi aż 511,5 metra.